03 kvě

Hora Říp

Napsal(a) 

V pátek 26.4 jsme vyrazili na výlet na horu Říp. Po cestě se nás paní průvodkyně ptala na otázky ohledně známých postav, které se vyskytují na našich bankovkách. Autobus nás vysadil pod horou Říp. Poté jsme se pěšky vydali nahoru. Na vrcholu na nás čekaly významné české osobnosti. Šli jsme za Janem Ámosem Komenským, který nám dal kartičky se známými osobnostmi naší společnosti. Podle těchto kartiček jsme se rozdělili do skupin podle povolání. Další postavou byl Praotec Čech. Ten nám poskytl důležité informace ohledně orientace v terénu. Vytvořili jsme si u něj amulet pro štěstí. Dále naše cesta pokračovala k rotundě, kde na nás čekal Jan Hus se svým příběhem. Jeho myšlenka, že člověk má dát za pravdu život, se mi líbila. Na mýtině jsme se potkali s Janem Žižkou.

Ten nás naučil střílet z praku a vyzkoušel nás ze znalostí zeměpisu formou vtipných hádanek. Odtud jsme pokračovali za Boženou Němcovou. Ta nás zkoušela ze znalosti jejích pohádek. A poté jsme si procvičili naši znalost rostlin a živočichů žijících v Evropě. Jako poslední postava byl Svatý Václav. S ním jsme si vyzkoušeli znalost státních symbolů a zazpívali jsme si hymnu. Tento výlet se mi moc líbil a doporučil bych Vám se na horu Říp také podívat. Je z ní krásný výhled.

Matěj

V pátek 26. dubna jsme jeli se školou na horu Říp. Když jsme vystoupali prudkým kopcem na horu Říp, tak nás na vrcholu zastavily známe postavy z České republiky. Jako je Jan Žižka, Božena Němcová, Praotec Čech, Jan Amos Komenský, Jan Hus a Svatý Václav. Mně nejvíce bavil Jan Žižka, protože jsme stříleli praky na dřevěnou postavu, která měla být jako Křižák. U Boženy Němcové jsme doplňovali jaké zvíře nebo květina roste a neroste u nás v Čechách. Praotec Čech nám povídal, jak se orientovat v přírodě a dokonce jsme si dělali svoje talismany. Jan Amos Komenský nám rozdal tabulky, na kterých byly napsány známe české postavy jako je třeba Tomáš Garrigue Masaryk, kocour Mikeš a tak dále. Měli jsme za úkol se rozdělit do skupin spisovatelů, sportovců, pohádkových postav a prezidentů. Jan Hus nás doprovodil do rotundy. V Rotundě nám vyprávěl, že bojoval za pravdu. Poté co nám dovyprávěl o svém životě, tak nám rozdal papíry, na které jsme měli napsat české jídlo, českého sportovce a český nápoj. U Svatého Václava jsme zpívali českou hymnu. Když jsme dozpívali českou hymnu, tak nám Svatý Václav rozdal papíry, na kterých jsme měli Zakroužkovat, jak vypadá česká vlajka a český erb. Poté jsme se vyfotili s Janem Žižkou, Boženou Němcovou, Praotcem Čechem, Janem Amosem Komenským, Janem Husem a Svatým Václavem. Po focení jsme rychle běželi velkým krpálem dolů k autobusu, protože jsme nestíhali. Nasedli jsme do autobusu a jeli zpátky do školy, odkud se pak všichni rozešli domů vyprávět své zážitky.

Vašek Nováček

Dne 26. dubna jsme se školou šli na horu Říp. Jeli jsme tam autobusem s prima průvodkyní Petrou. V autobuse jsme měli soutěž o historii, které historické postavy jsou zobrazeny na bankovkách a podobně. Když jsme došli k hoře Říp, tak jsme si dali dobrou svačinu. Potom jsme začali lézt nahoru. Udělali jsme asi dvě přestávky, a když jsem myslel, že už dál nemohu jít, tak jsem najednou viděl nějaké divně převlečené postavy. Byly tam převlečené postavy z české historie.  Jan Hus, Jan Žižka, Božena Němcová, Svatý Václav, Jan Ámos Komenský a Praotec Čech. Na prvním stanovišti byl Jan Ámos Komenský. Dostali jsme tabulky se známými osobnostmi a měli jsme se rozdělit do skupin jako například Karel IV. a T. G. Masaryk. Na druhém stanovišti byl praotec Čech, který nám vyprávěl o tom, jak vylezl na horu Říp a našel zaslíbenou zemi. Na třetím stanovišti byl Jan Hus, Jan Žižka, který nám dával lekci, jak se stát správným Husitou. A potom jsme šli na páté stanoviště, kde byla Božena Němcová, známá spisovatelka. Tam jsme dostali papír s pěti obrázky zvířat a květin. Okolo nás byly vyvěšené obrázky a my jsme je měli popsat jejich názvy. A jako poslední stanoviště byl Svatý Václav. Na tomto stanovišti jsme dostali papír o českých symbolech a státnostech. Výlet se mi moc líbil, užil jsem si ho a klidně bych si ho zopakoval. Daniel Brandao

Hora Říp
V pátek 26. dubna jsem se se ZŠ Kosoř vydal na horu Říp. Když jsme vyšli nahoru, zastavili nás zvláštní lidé. Byli to Jan Žižka, Jan Hus, Jan Amos Komenský, Praotec Čech, Božena Němcová a sv. Václav. O každé osobnosti jsme se něco dozvěděli. Nejdříve jsme se zastavili u Jana Amose Komenského. U něj jsme se rozdělovali do skupin podle toho, v jakém oboru se proslavila osobnost napsaná na tabulce.  Poté jsme navštívili Praotce Čecha. Tam jsme si povídali o tom, jak se orientovat
v přírodě. Když jsme byli u Jana Husa, tak nás zavedl do rotundy sv. Jiří. Tam nám povídal o svém životě. U Boženy Němcové jsme pojmenovávali zvířata a rostliny. Také nám řekla, že píše slavné dílo Babičku. U sv. Václava jsme si říkali, co jsou statní symboly. Ale nejvíc se mi líbilo u Jana Žižky. U něj jsme stříleli z praku. Tento výlet se mi líbil a chtěl bych tam jít znovu. 

Matouš


Hora Říp
Dne 26.4. 2019 se celá škola vydala na výlet na Horu Říp. Když jsme přijeli, tak jsme šli po rovné cestě. Pak jsme šli o něco dál, a to bylo do kopce. Když jsme byli konečně nahoře, tak jsme viděli Jana Husa, Praotce Čecha, Boženu Němcovou, Jana Ámose Komenského, Jana Žižku a svatého Václava. Jan Hus nám vyprávěl o svém životě, a jak bojoval za pravdu. Praotec Čech nám povídal, jak vystoupil na Horu Říp. Následovně jsme si vyrobili náhrdelník ze dřeva a z kůže. U Boženy Němcové jsme hledali a zapisovali názvy rostlin a zvířat. U Jana Ámose Komenského jsme dostali tabulku, kde jsme museli do čtyřlístku vyplňovat slavné Osobnosti. U Jana Žižky jsme se trefovali prakem do Křižáka. Hádali jsme hádanky měst a řek. Nakonec jsme byli u svatého Václava. Ukazoval nám, jak vypadá vlajka České republiky a státní znak. Mně se výlet moc líbil a klidně bych si ho ráda zopakovala.

Eliška

Dne 26.4. jsme se se školou vydali na horu Říp. Vyjeli jsme ráno. Jeli jsme se společností, která nám výlet zařídila. Cestou na horu Říp nám paní povídala o hoře Říp. Cesta tam se mi líbila. Dojeli jsme na místo a šli jsme si sednout, abychom se najedli. Poté jsme se vydali na horu Říp. Šli jsme asi půl hodiny. Nahoře jsme viděli 6 osobností a u každé jsme se něco naučili. U Žižky jsme stříleli z praku. U Boženy Němcové jsme plnili kvízy. U dalšího jsme zpívali hymnu, šli jsme do Rotundy. Mně se výlet líbil a klidně bych si ho zopakovala.

Jitka

26.4. v pátek jsme jeli na horu Říp. V 8:00 jsme nastoupili do autobusu, kde jsme cestou hádali české významné osobnosti. Konečně jsme přijeli a vydali se na vrchol hory Říp. Když jsme se těžkopádně doplazili nahoru, přivítaly nás významné osobnosti. Jan Amos
Komenský si nás vzal jako první. Seřazovali jsme se podle kartiček, které jsme dostali. Dělili jsme se na sportovce, spisovatele, ilustrátory, postavy z pohádek, atd. Pak jsme šli k Praotci Čechovi, povídal nám o tom, jak se orientovat v přírodě. Poté jsme šli k Janu Husovi do rotundy sv. Jiří. Povídal nám o svém životě. S Janem Žižkou jsme se učili, jak střílet z praku. Chvíli jsme šli a potkali Boženu Němcovou, ta nám povídala o svém největším díle, o Babičce. Nakonec jsme se učili o českých znacích. Výlet se mi moc líbil a myslím, že si ho všichni užili.

Hana


V pátek 26. dubna jsme se školou byli na hoře Říp. Cesta trvala asi 1 hodinu. Když jsme přijeli a vystoupali nahoru, bylo tam 7 slavných osobností. Praotec Čech, Jan Hus, Jan Žižka, Božena Němcová, Svatý Václav a Jan Ámos Komenský. U Praotce Čecha jsme si povídali o světových stranách a vyráběli jsme si medailonek. U Jana Husa jsme šli do kostela a tam jsme si povídali o tom, co dříve Jan Hus prožil. U Jana Ámose Komenského jsme každý dostali tabulku se jménem známé osobnosti a měli jsme se rozřadit podle jejich povolání. U Jana Žižky mě to bavilo nejvíc. Stříleli jsme z praku v týmech. Říkali jsme si o zbraních a bavili jsme se o Křižácích. U Boženy Němcové jsme psali něco o zvířatech a hledali je na obrázcích. U Svatého Václava jsme si představovali státní znaky a bavili se o nich. Výlet jsem si moc užila.

Jana

Číst 391 krát Naposledy změněno pátek, 03 kvě 2019 08:29
Ohodnotit tuto položku
(0 hlasů)