Akce školy

Akce školy pro školní rok 2018 / 2019

ZÁŘÍ - Slavnostní zahájení školního roku 2018 / 2019
  - Zahájení plaveckého výcviku v Radlicích 10.9.2018
  - 2. ročník Koloběhu 23.10.2018 od 14,00 h
ŘÍJEN - Drakiáda 7.10.2018 od 14,00 h
  - Projektový měsíc ke 100. výročí založení ČSR
  - Podzimní tvoření věnců  19.10.2018 od 17,00 h
  - Divadlo Gong 19.10. 2018 Ferda Mravenec
PROSINEC - Mikulášská besídka 3.12.2018 od 15,30 h
  - Zpívání u stromu 2.12.2018 od 17,00 h
  - Vánoční tvoření a trhy 12.12.2018 od 14,30 h
  - Museum Skla- Portheimka 18.12.2018
  - Vánoční besídka 21.12.2018
LEDEN - Zimní škola v přírodě Lučany nad Nisou 
BŘEZEN  - Bezpečnost - přednáška Policie 10.3.2019
 DUBEN - Návštěva spořitelny- Projekt Abeceda peněz 8.4.2019 v 8,00 h
  - Návštěva zamětnanců Č. spořitelny, přednáška o základních pojmech 10.4.2019 v 10,00 h
  - Velikonoční tvoření 10.4.2019 od 15,00 h
  - Zápis do první třídy 17.4.2019 od 15,00 do 17,00 h
  - Výlet na horu Říp- Naše Vlast 26.4.2019
KVĚTEN - Návštěva spořitelny- Projekt Abeceda peněz 3.5.2019 v 10,00 h
  - Jarní škola v přírodě Šumava Hotel Zach 27.5.- 31.5.2019
ČERVEN - JARMARK v OC Luka pro 3.,4. a 5. ročník 5.6.2019 od 15,00 do 17,00 h
  - Dětský den 8.6.2019 v 14,00 h
  - Vítání občánků 14.6.2019 v 16,30 h
  - Divadelní vystoupení pro MŠ a veřejnost 12.6.2019 v 18,00h
  - Návštěva Národopisného Muzea ( 1.,2. a 3. třída) 13.6.2019 od 10,00 h
  - Výlet do Milovic, MIRAKULUM 18.6.2019 v 8,00 h
  - Mise Vyšehrad 24.6.2019 od 8,00 h (3.,4.,5. třída)
  - Projektový den ve škole se Štěpánem Rakem 27.6.2019 od 8,00 h
  - Projektový den mimo školu se Štěpánem Rakem, výlet do Koněpruských jeskyň 26.6.2019 
  - Slavnostní ukončení školního roku, rozloučení s žáky 5. třídy 28.6.2019