Zájmové kroužky

zájmové kroužky jsou pouze pro žáky naší školy

kroužek ručních prací sestřičky z křesťanské misie v Radotíně každou středu od 13,00 do 14,00 hodin,

kurz výtvarných technik p. uč. Nováková - pondělí od 13,00 - 14,30 hodin,

florbalový kroužek p. uč. Nováková - středa 13,00 - 14,30 hodin,

kroužek angličtiny pro 1. a 2. třídu p. uč. Drábková - úterý 14,00 - 14,45 hodin.