Andrea Nováková

Mám desetiletou praxi, učím děti jejich oblíbené předměty. Na výtvarném kroužku pomáhám rozvíjet jejich tvořivost a na florbalovém kroužku je učím hrát fair play.

Ludmila Lochmanová

Mám čtyřicetiletou praxi, uvádím děti do tajů českého jazyka.

Václava Drugdová

Na naší základní škole mám dlouholetou praxi. Učím český jazyk, matematiku, hudební a dramatickou výchovu. Ráda s dětmi zpívám a připravuji hudební a divadelní představení.

Irena Doležalová

Mám dvacetiletou praxi jako vedoucí a zdravotník na dětských táborech. Pomáhám dětem propojit poznatky ze školních lavic pomocí zážitku, hrou, pohybem a pobytem v přírodě. Provázím je situacemi, kterými se učí vycházet se svými vrstevníky.


1. třída
Třídní učitelka: Ing. Andrea Nováková
Mgr. Ludmila Lochmanová : ČJ, Prv
Mgr. Václava Drugdová: Hv
Ing. Andrea Nováková: M, Vv, Pč, Tv, Prv
Mgr. Petra Drábková: Dv
Irena Doležalová: družina

2. třída
Třídní učitelka: Ing. Andrea Nováková
Mgr. Ludmila Lochmanová : ČJ
Mgr. Václava Drugdová: Hv
Ing. Andrea Nováková: M, Prv, Vv, Pč, Tv
Mgr. Petra Drábková: Dv
Irena Doležalová: družina

3. třída
Třídní učitelka: Mgr. Václava Drugdová
Mgr. Václava Drugdová: ČJ, M, Hv, Dv
Mgr. Petra Drábková: AJ, Tv
Ing. Andrea Nováková: Vv, Pč

Mgr. Ludmila Lochmanová: Prv
Irena Doležalová: družina

4. třída
Třídní učitelka: Mgr. Václava Drugdová
Mgr. Václava Drugdová: ČJ, M, Hv
Mgr. Petra Drábková: AJ, Tv
Ing. Andrea Nováková: Inf,Vl, Př, Vv, Pč
Irena Doležalová: družina

5. třída
Třídní učitelka: Mgr. Václava Drugdová
Mgr. Václava Drugdová: ČJ, M, Hv
Mgr. Petra Drábková: AJ
Ing. Andrea Nováková: Inf, Vl, Př, Vv, Pč

V případě dotazů, omluvení žáků z výuky kontaktujte naše učitelky na :
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Fotogalerii naleznete na: www.zskosor.rajce.net 

zájmové kroužky jsou pouze pro žáky naší školy

kroužek ručních prací sestřičky z křesťanské misie v Radotíně každou středu od 13,00 do 14,00 hodin,

kurz výtvarných technik p. uč. Nováková - pondělí od 13,00 - 14,30 hodin,

florbalový kroužek p. uč. Nováková - středa 13,00 - 14,30 hodin,

kroužek angličtiny pro 1. a 2. třídu p. uč. Drábková - úterý 14,00 - 14,45 hodin.

Prázdniny 2018/2019


podzimní: 29.10.- 30.10.2019
vánoční: 23.12.2019 - 5.1.2020
pololetní:31.1.2020
jarní:2.3.- 8.3.2020
velikonoční:9.4.2020
hlavní:1.7. - 31.8.2020
zimní škola v přírodě: 25.1. - 30.1.2020
letní škola v přírodě: 22.6. - 26. 6. 2020

Rozpis vyučovacích hodin a přestávek

 

1.hodina přest.
8,00 - 8,45 8,45 - 8,55
2.hodina velká přest.
8,55 - 9,40 9,40 - 10,00
3.hodina přest.
10,00 - 10,45 10,45 - 10,55
4.hodina oběd
10,55 - 11,40 11,40 - 12,10
5.hodina  
12,10 - 12,55  
6.hodina přest.
13,05- 13,50 13,50 - 14,00
7.hodina  
14,00- 14,45  

 

 
Rozvrh hodin - školní rok 2018/2019 1.třída
    1   2      3    4   
 

 
       
PO   ČJ Prv Tv Tv            
ÚT   ČJ Prv M Dv            
ST   ČJ M ČJ ČJ            
ČT   ČJ M Vv            
  ČJ ČJ M Hv            
Rozvrh hodin - školní rok 2018/2019 2.třída
    1    2      3    4    5                
PO   ČJ ČJ Tv Tv Prv          
ÚT   ČJ M M Dv            
ST   ČJ M ČJ ČJ            
ČT   ČJ M Vv Prv          
  ČJ ČJ M Hv  -          
 
Rozvrh hodin - školní rok 2018/2019 3.třída
    1   2    3    4    5             
PO   M ČJ Tv Tv

 

         
ÚT   AJ M ČJ ČJ  AJ          
ST   M Prv Dv ČJ  ČJ          
ČT   AJ M ČJ ČJ ČJ          
  ČJ M Prv Hv          
Rozvrh hodin - školní rok 2018/2019 4.třída
    1    2    3    4    5    6    7         
PO   ČJ M Hv    - -      
ÚT   M AJ ČJ  ČJ  AJ -      
ST   M ČJ Vl Vv Vv -  -      
ČT   M AJ ČJ AJ Tv  Tv -      
  ČJ Inf M ČJ  -  -      
 
Rozvrh hodin - školní rok 2018/2019 5.třída
    1    2    3    4    5    6    7         
PO   Vl ČJ M Hv -          
ÚT   M ČJ AJ  ČJ AJ -      
ST   Vl M ČJ Vv  Vv  -  -      
ČT   M ČJ AJ AJ Tv  Tv -      
  Inf ČJ M  ČJ  -  -

 

ZŠ Kosoř je malá škola, umístěná v budově z roku 1882. Budova je udržovaná a díky podpoře Obecního úřadu Kosoř stále zvelebovaná. Škola má dvě učebny, studovnu na výuku anglického jazyka a informatiky, dílnu, jídelnu-výdejnu. Ke škole patří zahrada, na které se nachází stůl na stolní tenis, hrazdičky, šplhací sestava a houpačka. Zahrada slouží ke sportovnímu vyžití dětí o přestávkách a ve školní družině.
 

Ovoce do škol

Každých 14 dní děti dostávají zdarma ovoce nebo zeleninu. Ovoce a zeleninu vozí do školy vždy čerstvou. Mezi dětmi je o ovoce a zeleninu velký zájem. Ochutnali jsme i netradiční druhy ovoce, např. kaki, nashi...

Peníze školám

V rámci projektu jsme pořídili 11 notebooku s vybavením (myši, sluchátka, flash disky). Tento projekt umožňuje v školním roce 2011/12 žákům 3. třídy, aby se dva roky seznamovali a zdokonalovali v práci na počítači. Vybavení využívají i žáci 5. třídy v hodinách informatiky