Naše škola

ZŠ Kosoř je malá škola, umístěná v budově z roku 1882. Budova je udržovaná a díky podpoře Obecního úřadu Kosoř stále zvelebovaná. Škola má dvě učebny, studovnu na výuku anglického jazyka a informatiky, dílnu, jídelnu-výdejnu. Ke škole patří zahrada, na které se nachází stůl na stolní tenis, hrazdičky a šplhací sestava. Zahrada slouží ke sportovnímu vyžití dětí o přestávkách a ve školní družině.