Školní jídelna

Kontakt

Tel.: 257 912 779

Je možné odhlásit dítě do 7, 45 hodin telefonicky.

Měsíční zálohy uhraďte převodem na účet ŠJ MŠ Kosoř č.181806459/0300

 Každé dítě má přiděleno svůj variabilní symbol, který každý měsíc je nutné uvést do příkazu k úhradě (do zprávy pro příjemce prosím napište příjmení dítěte – stravné)

Stravné na měsíc březen 2020:

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
- 384 384 336 144 384 216   768 216   384 384 312 144 384 312 168 216 360 384
                                         
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38      
48 384 384 216 105  384 360 325 400 400 400 375 350 350   275 400