Školní jídelna

Kontakt

Tel.: 257 912 779

Je možné odhlásit dítě do 7, 45 hodin telefonicky.

Měsíční zálohy uhraďte převodem na účet ŠJ MŠ Kosoř č.181806459/0300

 Každé dítě má přiděleno svůj variabilní symbol, který každý měsíc je nutné uvést do příkazu k úhradě (do zprávy pro příjemce prosím napište příjmení dítěte – stravné)

Stravné na měsíc říjen 2020:

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
936 936 456 456 936 - 456 96  409 456   408 336 456 912 456 456 456 600 456 456
                                         
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38    39    
456 360 456 456 192  456 456 456 384 456 456 456 456 456  475 250 -   475   475