Školní jídelna

Kontakt

Tel.: 257 912 779

Je možné odhlásit dítě do 7, 45 hodin telefonicky.

Měsíční zálohy uhraďte převodem na účet ŠJ MŠ Kosoř č.181806459/0300

 Každé dítě má přiděleno svůj variabilní symbol, který každý měsíc je nutné uvést do příkazu k úhradě (do zprávy pro příjemce prosím napište příjmení dítěte – stravné)

Stravné na měsíc duben 2021  (platba do 20. dubna)

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
- 360 360 1008 120 902 432 72  288 -   648 360 432 - 1248 360 360 7922 288 312
                                         
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38    39    
312 312 936 312 312  312 - 312 312 288 312 936 312 936     325 - -       830   325