Školní jídelna

Kontakt

Tel.: 257 912 779

Je možné odhlásit dítě do 7, 45 hodin telefonicky.

Měsíční zálohy uhraďte převodem na účet ŠJ MŠ Kosoř č.181806459/0300

 Každé dítě má přiděleno svůj variabilní symbol, který každý měsíc je nutné uvést do příkazu k úhradě (do zprávy pro příjemce prosím napište příjmení dítěte – stravné)

Stravné se platí trvalým příkazem od 1. dubna 2022 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
                                         
                                         
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38    39