Družina

Školní družina má provoz od 11,40 do 15,30 hodin. Kapacita družiny je 25 žáků.  Součástí družiny jsou logické a společenské hry: např. Geomag, nová stavebnice Gecco, kostičky Kapla, nejnovější společenské hry od firmy Albi. Za špatného počasí chodíme do tělocvičny. Za krásného počasí chodíme na naučné procházky do  Černé rokle, do blízkých lesů, na dětské a fotbalové hřiště. Využíváme školní zahrádku s průlezkami. 

Děti do ŠD přihlašují rodiče nebo zákonný zástupce. Údaje o docházce a způsobu odchodu žáka jsou zaznamenány na zápisním lístku. Každou změnu v docházce sdělí rodiče družině písemně, emailem předem. Telefonická nebo ústní dohoda o změně není možná. Žák se řídí pokyny vychovatele, školním řádem a řádem školní družiny. Žák opouští družinu pouze s vědomím vychovatele. Při výběru zaměstnání v družině je přihlíženo k počasí i k zájmu žáků, vždy však činnost družiny vychází ze školního vzdělávacího programu a z jeho rozpracování do konkrétních vzdělávacích plánů.Družina je také zapojena do projektu " Cesta za efektivním poznáváním v ZŠ Kosoř” financováno z peněz EU a MŠMT Šablony II a řídí se jím.

 

Zásady provozu školní družiny:

  • žáci jsou pod stálým dohledem vychovatelky
  • hry, stavebnice, a jiné potřeby slouží všem
  • aktovky rovnáme u dveří
  • dbáme na osobní hygienu (před jídlem a po použití WC)
  • chováme se bezpečně, abychom nezpůsobili poranění sobě i ostatním
  • pitný režim je zajištěn v místnosti školní jídelny

 

Rámcový režim dne a provozní doba ŠD: 

7:00 – 8:00 hod. ranní družina

11.40 hod. hygiena, odpočinkové činnosti, 13.00 – 15.00 hod. didaktické hry, rekreační a zájmové činnosti, rukodělné práce, pobyt venku.

 

Pondělí

 

      11:40 - 13:00

možnost odchodu z družiny

     13:00 - 14.00

Společné hry, pobyt na hřišti.

     14:00 16:00možnost odchodu z družiny     

 

úterý

      11:40 - 13:00

možnost odchodu z družiny

     13:00 - 14.00

Zájmové činnosti.

Kroužek AJ do 13:45

     14:00 16:00možnost odchodu z družiny     

středa

      11:40 - 13:00

možnost odchodu z družiny

     13:00 - 15:00

Vycházka a hry v okolí nebo tělocvična.

 

     15:00 - 16:00možnost odchodu z družiny     

čtvrtek

      11:40 - 13:00

možnost odchodu z družiny

     13:00 - 14.00

Tvoření se sestřičkami

     14:00 - 16:00možnost odchodu z družiny     

pátek

      11:40 - 13:00

možnost odchodu z družiny

Kroužek keramiky

     13:00 - 15:00

Vycházka a hry v okolí.

     15:00 - 16:00možnost odchodu z družiny     

 

Činnost družiny

Děti mají k dispozici společenské a vědomostní hry, stavebnice, knihovnu, výtvarné potřeby. Hrajeme společné a týmové hry uvnitř i venku. Čteme si a vyprávíme, hrajeme divadlo, zpíváme s kytarou a rytmickými hudebními nástroji. Používáme interaktivní tabuli k nácviku tanečních choreografií. Na školním hřišti využíváme sportovní potřeby a hrajeme pohybové hry. Chodíme na vycházky do okolí Kosoře a poznáváme přírodu. Při nepříznivém počasí máme k dispozici místní tělocvičnu.

V rámci družiny se koná pravidelný kroužek: Tvoření se sestřičkami. Jedná se o rukodělné práce, kde si děti procvičí jemnou motoriku, stříhání, lepení, skládání z papíru, používání přírodních materiálů k vyrábění. Přicházejí nám pomáhat dvě řádové sestry z Radotína. Výrobek si každý odnese domů.

Během školního roku se aktivně účastníme všech vystoupení pro rodiče a veřejnost.