Družina

Školní družina má provoz od 11,45 do 16,00 hodin. Kapacita družiny je 25 žáků.  Součástí družiny jsou logické a společenské hry: např. Geomag, nová stavebnice Gecco, kostičky Kapla, nejnovější společenské hry od firmy Albi, hlavolamy Smart Games. Za špatného počasí chodíme do tělocvičny. Za krásného počasí chodíme na naučné procházky do  Černé rokle, do blízkých lesů, na dětské a fotbalové hřiště. Využíváme školní zahrádku s průlezkami. 

Děti do ŠD přihlašují rodiče nebo zákonný zástupce. Údaje o docházce a způsobu odchodu žáka jsou zaznamenány na zápisním lístku. Každou změnu v docházce sdělí rodiče družině písemně, emailem předem. Telefonická nebo ústní dohoda o změně není možná. Žák se řídí pokyny vychovatele, školním řádem a řádem školní družiny. Žák opouští družinu pouze s vědomím vychovatele. Při výběru zaměstnání v družině je přihlíženo k počasí i k zájmu žáků, vždy však činnost družiny vychází ze školního vzdělávacího programu a z jeho rozpracování do konkrétních vzdělávacích plánů.Družina je také zapojena do projektu " Cesta za efektivním poznáváním v ZŠ Kosoř” financováno z peněz EU a MŠMT Šablony II a řídí se jím.

 

Zásady provozu školní družiny:

  • žáci jsou pod stálým dohledem vychovatelky
  • hry, stavebnice, a jiné potřeby slouží všem
  • aktovky rovnáme u dveří
  • dbáme na osobní hygienu (před jídlem a po použití WC)
  • chováme se bezpečně, abychom nezpůsobili poranění sobě i ostatním
  • pitný režim je zajištěn v místnosti školní jídelny 

Rámcový režim dne a provozní doba ŠD:   

7,00 – 8,00 hod. ranní družina 

11.45 hod. hygiena, odpočinkové činnosti, 13:00 – 16:00 hod. didaktické hry, společné a týmové hry, rekreační a zájmové činnosti, rukodělné práce, pobyt venku nebo v tělocvičně. 

 

 

Pondělí

 

      11:45 - 13:00

společné hry stavebnice

možnost odchodu

     13:00 - 14.30

pobyt na zahradě

společné hry

Knihovna, společné čtení. 

     14:30 16:00

hry, školní zahrada

možnost odchodu       

 

úterý

      11:45 - 13:00

odpočinkové činnosti

možnost odchodu

     13:00 - 14.30

výtvarný kroužek 

 

     14:30 16:00

individuální činnosti

možnost odchodu      

středa

      11:45 - 13:00

odpočinkové činnosti

možnost odchodu

12:15 – 13:00

 

     13:00 - 14:30

Vycházka, pobyt venku, hry v okolí.

     14:30 - 16:00

individuální činnosti

možnost odchodu

 

 

čtvrtek

      11:45 - 13:00

společné hry

odpočinek

možnost odchodu

 

     13:00 – 14:00

Kroužek tvoření

     14:00 - 16:00

pobyt na školní zahradě

společné hry    

možnost odchodu

pátek

      11:45 - 13:00

odpočinkové činnosti

možnost odchodu

 

     13:00 - 14:30

Hry nebo pobyt venku.

     14:30 - 16:00

pobyt na školní zahradě

společné hry 

možnost odchodu

 

 

 

Činnost družiny

Děti mají k dispozici společenské a vědomostní hry, stavebnice, knihovnu, výtvarné potřeby. Hrajeme společné a týmové hry uvnitř i venku. Čteme si a vyprávíme, hrajeme divadlo, zpíváme s kytarou a rytmickými hudebními nástroji. Používáme interaktivní tabuli k nácviku tanečních choreografií. Na školním hřišti využíváme sportovní potřeby a hrajeme pohybové hry. Chodíme na vycházky do okolí Kosoře a poznáváme přírodu. Při nepříznivém počasí máme k dispozici místní tělocvičnu.

V rámci družiny se koná pravidelný kroužek: Tvoření se sestřičkami a výtvarný kroužek. Jedná se o rukodělné práce, kde si děti procvičí jemnou motoriku, stříhání, lepení, skládání z papíru, používání přírodních materiálů k vyrábění. Přicházejí nám pomáhat dvě řádové sestry z Radotína. Výrobek si každý odnese domů. Výtvarný kroužek vede Vladana Šrámková.

Během školního roku se aktivně účastníme všech vystoupení pro rodiče a veřejnost.