Družina

Školní družina má provoz od 11,40 do 15,30 hodin. Kapacita družiny je 25 žáků.  Součástí družiny jsou logické a společenské hry: např. Geomag, nová stavebnice Gecco, kostičky Kapla, nejnovější společenské hry od firmy Albi. Za špatného počasí chodíme do tělocvičny. Za krásného počasí chodíme na naučné procházky do  Černé rokle, do blízkých lesů, na dětské a fotbalové hřiště. Využíváme školní zahrádku s průlezkami. 

Děti do ŠD přihlašují rodiče nebo zákonný zástupce. Údaje o docházce a způsobu odchodu žáka jsou zaznamenány na zápisním lístku. Každou změnu v docházce sdělí rodiče družině písemně, emailem předem. Telefonická nebo ústní dohoda o změně není možná. Žák se řídí pokyny vychovatele, školním řádem a řádem školní družiny. Žák opouští družinu pouze s vědomím vychovatele. Při výběru zaměstnání v družině je přihlíženo k počasí i k zájmu žáků, vždy však činnost družiny vychází ze školního vzdělávacího programu a z jeho rozpracování do konkrétních vzdělávacích plánů.Družina je také zapojena do projektu " Cesta za efektivním poznáváním v ZŠ Kosoř” financováno z peněz EU a MŠMT Šablony II a řídí se jím.

 

Zásady provozu školní družiny:

  • žáci jsou pod stálým dohledem vychovatelky
  • hry, stavebnice, a jiné potřeby slouží všem
  • aktovky rovnáme u dveří
  • dbáme na osobní hygienu (před jídlem a po použití WC)
  • chováme se bezpečně, abychom nezpůsobili poranění sobě i ostatním
  • pitný režim je zajištěn v místnosti školní jídelny 

Rámcový režim dne a provozní doba ŠD:   

7,00 – 8,00 hod. ranní družina 

11.40 hod. hygiena, odpočinkové činnosti, 13:00 – 16:00 hod. didaktické hry, společné a týmové hry, rekreační a zájmové činnosti, rukodělné práce, pobyt venku nebo v tělocvičně. 

 

Pondělí 

 

      11:45 - 13:00 

možnost odchodu z  družiny 

     13:00 - 14.00 

Společné hry, pobyt na hřišti.  

 Kroužek AJ  

     14:00 16:0možnost odchodu z  družiny       

 

úterý 

      11:45 - 13:00 

možnost odchodu z  družiny 

     13:00 - 14.00 

Zájmové činnosti. 

 

     14:00 16:0možnost odchodu z  družiny       

středa 

      11:45 - 13:00 

možnost odchodu z  družiny 

     13:00 - 15:00 

Vycházka a hry v okolí nebo tělocvična. 

Výlet nebo tandemEU 

     15:00 - 16:00  

Možnost odchodu z družiny nebo výlet, tandem EU 1x měsíčně. 

      

čtvrtek 

      11:45 - 12:15 

možnost odchodu  

 

     12:15 13:00 

Kroužek tvoření se sestřičkami 

     13:00 - 15:00pobyt venku, vycházka 

     15:00 – 16:00 

možnost odchodu 

pátek 

      11:45 - 13:00 

možnost odchodu z družiny 

 

     13:00 - 15:00 

Hry nebo pobyt venku. 

     15:00 - 16:00možnost odchodu z družiny       

 

 

 

Činnost družiny

Děti mají k dispozici společenské a vědomostní hry, stavebnice, knihovnu, výtvarné potřeby. Hrajeme společné a týmové hry uvnitř i venku. Čteme si a vyprávíme, hrajeme divadlo, zpíváme s kytarou a rytmickými hudebními nástroji. Používáme interaktivní tabuli k nácviku tanečních choreografií. Na školním hřišti využíváme sportovní potřeby a hrajeme pohybové hry. Chodíme na vycházky do okolí Kosoře a poznáváme přírodu. Při nepříznivém počasí máme k dispozici místní tělocvičnu.

V rámci družiny se koná pravidelný kroužek: Tvoření se sestřičkami. Jedná se o rukodělné práce, kde si děti procvičí jemnou motoriku, stříhání, lepení, skládání z papíru, používání přírodních materiálů k vyrábění. Přicházejí nám pomáhat dvě řádové sestry z Radotína. Výrobek si každý odnese domů.

Během školního roku se aktivně účastníme všech vystoupení pro rodiče a veřejnost.