Školská rada

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám se podílet na správě školy.

Školská rada ZŠ Kosoř je zřízena dle §167 Školského zákona č.561/2004. Hlavní pravomoci a povinnosti školské rady jsou uvedeny v §168 téhož zákona, tj.

Školská rada

  • se vyjadřuje k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
  • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
  • schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny,
  • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků,
  • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
  • projednává návrh rozpočtu školy na další rok a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
  • projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
  • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy,
  • podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy.

Vítány jsou náměty a jakákoli pomoc ze strany všech rodičů našich žáků, pedagogů a vychovatelů. Chcete-li i vy ovlivňovat život naší základní školy, sdělovat své názory, diskutovat o problémech vašich dětí, případně pomoci v jakékoli oblasti činnosti školy, obraťte se na vedení či členy Školské rady. 

 

Školská rada se zabývá všemi podněty a stížnostmi, které projednává v rámci svých zasedání.

Školská rada má 3 členy, kteří jsou jmenováni nebo voleni pro funkční období 3 let.

Členové Školské rady pro období 10/2023 -10/2025

Zvolený zákonný zástupce nezletilých žáků:

Bc. Andrea Čiháková, DiS Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Zvolený zástupce pedagogických pracovníků:

 Mgr. Václava Drugdová  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Jmenována zřizovatelem:

Ing. Petra Ronen, PhD  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.z