Personální obsazení

Andrea Nováková, ředitelka školy

Mám desetiletou praxi, učím děti jejich oblíbené předměty. Na výtvarném kroužku pomáhám rozvíjet jejich tvořivost a na florbalovém kroužku je učím hrát fair play.

Václava Drugdová, učitelka

Na naší základní škole mám dlouholetou praxi. Učím český jazyk, matematiku, hudební a dramatickou výchovu. Ráda s dětmi zpívám a připravuji hudební a divadelní představení.

Irena Doležalová, asistentka a vychovatelka

Mám dvacetiletou praxi jako vedoucí a zdravotník na dětských táborech. Pomáhám dětem propojit poznatky ze školních lavic pomocí zážitku, hrou, pohybem a pobytem v přírodě. Provázím je situacemi, kterými se učí vycházet se svými vrstevníky.

Eliška Beková, učitelka

Ve svých hodinách se snažím žáky nadchnout pro celoživotní touhu po poznání. Společně vyrábíme různé pomůcky, které nám pak usnadňují zapamatovat si vše důležité. Mám radost, pokud mí žáci nahlíží na svět kolem sebe z více úhlů a nové znalosti se snaží vnímat v souvislostech a ve vzájemném propojení. 

Matěj Rak, učitel

Asistenti pedagoga:

Jana Vejsadová 

Ve školství pracuji 4 roky,  baví  mě práce s dětmi.  Moje práce je pomáhat  žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Nejvíce mě těší, když žáci o které se starám rádi chodí do školy a nosí jedničky domů.  Když mají radost oni, mám radost i já.

Alena Tolarová 

Jako asistentka pedagoga pracuji krátce, ráda  pomáhám všem dětem začlenit se do kolektivu a vytvářím jim pro to vhodné  podmínky.

1. ročník

Třídní učitelka: Mgr. Eliška Beková
Mgr. Václava Drugdová: Tv
Ing. Andrea Nováková: M
Mgr. Eliška Beková: ČJ, Prv, Pč, Vv
Matěj Rak: Hv
Irena Doležalová: družina

2. ročník

Třídní učitelka: Mgr. Eliška Beková
Mgr. Václava Drugdová: Tv
Ing. Andrea Nováková: M
Mgr. Eliška Beková: ČJ, Prv, Pč, Vv
Matěj Rak: Hv
Irena Doležalová: družina

3. ročník

Třídní učitelka: Mgr. Václava Drugdová
Mgr. Václava Drugdová: ČJ, M
Matěj Rak:  AJ
Mgr. Eliška Beková: Prv, Vv
Ing. Andrea Nováková: Inf, Tv
Irena Doležalová:  družina

4. ročník

Třídní učitelka:Ing. Andrea Nováková
Mgr. Václava Drugdová: ČJ
Matěj Rak:  AJ
Ing. Andrea Nováková: M, Inf, Tv
Mgr. Eliška Beková: Pč, Vv, Vl, Př

5. ročník

Třídní učitelka:Mgr. Václava Drugdová
Mgr. Václava Drugdová: ČJ, M
Matěj Rak:  AJ
Ing. Andrea Nováková: Inf, Tv
Mgr. Eliška Beková: Pč, Vv, Vl, Př

 

V případě dotazů, omluvení žáků z výuky kontaktujte naše učitelky na:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.                                                                                                                                                                              
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
elišTato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.