Zimní škola v přírodě

Více

Jak jsem se ztratil

13. prosince v pátek jsme byli v Praze na divadle v ulici jménem Dlouhá.

Více informací

IQ Port

22. října celá škola vyrazila do IQ Portu

Více informací

Důležité informace

Přehled prázdnin ve školním roce 2020/2021

Zájmové kroužky

Chtělo by Vaše dítě navštěvovat některý z našich kroužků? Podívejte se, jaké nabízíme.

Akce školy 2019/2020

Zajímá Vás, co naší školu v letošním školním roce čeká? Podívejte se na akce pro tento rok.

Dokumenty

Důležité dokumenty naleznete v sekci "Naše škola" - "Dokumenty".

Aktuality

Od 4. ledna 2021 nastupují do školy pouze žáci 1. a 2. ročníku, ostatní ročníky budou vzdělávané distančně. Vzhledem k tomu, že distanční výuku jsme zvládali bravůrně, nic nás nezaskočí. Vše probíhá v Google Suite, v Classroomu a na Google Meetu.

Do Nového roku 2021 přejeme: 

365 dnů štěstí,

53 týdnů optimismu a 

10 měsíců pravidelné docházky do školy .

 

Jak bude probíhat distanční výuka u nás ve škole:  

Povinnosti žáků při distanční výuce: 

  • Žáci jsou povinni vzdělávat se distančním způsobem 
  • Žák má povinnost reagovat na výzvu vyučujícího v rámci distančního vyučování. Pokud má žák při výuce technické komplikace (mikrofon, kamera, slabý signál), informuje vyučujícího učitele prostřednictvím chatu, telefonu, sms zprávy aj. Žák, který nereaguje na výzvy učitele, bude považován za nepřítomného. 
  • Nepřipojení se k on-line přenosu je považováno za absenci. 
  • Žák má povinnost řádně vypracovávat a odevzdávat zadané úkoly v stanoveném termínu. 

Povinnosti zákonných zástupců při distanční výuce: 

  • Zákonní zástupci žáka mají povinnost doložit důvody nepřítomnosti žáka i při distančním vzdělávání. 
  • Zákonní zástupci mají povinnost vytvořit svému dítěti adekvátní podmínky pro práci, případně se ujistit, že dítě zadané práci rozumí a ví, co je jeho úkolem. 

Práva zákonných zástupců: 

  • Zákonní zástupci jsou při distančním vzdělávání informováni průběžně prostřednictvím Google G Suite, popřípadě e-mailem nebo telefonicky. Žáci mají založené účty v Google, sledují Kalendář Google ve kterém jsou odkazy na on-line připojení, dostávají úkoly od učitelů každý den do aplikace Google Classroom.   

Hodnocení výsledků vzdělávání: 

  • Žák dostává v přiměřeném čase přehlednou a srozumitelnou zpětnou vazbu ve formě slovního hodnocení či známkování. 


 

„Místo, kde se všichni znají jménem… Učí se hrou a s radostí…ˮ