Zimní škola v přírodě

Více

Jak jsem se ztratil

13. prosince v pátek jsme byli v Praze na divadle v ulici jménem Dlouhá.

Více informací

IQ Port

22. října celá škola vyrazila do IQ Portu

Více informací

Důležité informace

Přehled prázdnin ve školním roce 2019/2020

Zápis do 1. třídy

Zápis se bude konat 15. a 16. dubna 2020 od 15:00 do 18:00 hodin v budově školy. Informace k zápisu:
 

Zájmové kroužky

Chtělo by Vaše dítě navštěvovat některý z našich kroužků? Podívejte se, jaké nabízíme.

Akce školy 2019/2020

Zajímá Vás, co naší školu v letošním školním roce čeká? Podívejte se na akce pro tento rok.

Dokumenty

Důležité dokumenty naleznete v sekci "Naše škola" - "Dokumenty".

 

Aktuality

 Manuál https://www.msmt.cz/soubor-hygienickych-pokynu-pro-ms-zs-a-ss k přečtení a čestné prohlášení

Otevření školy pro žáky 1.stupně ZŠ v době od 25.5.2020

Na základě zjištěného zájmu z řad zákonných zástupců žáků 1.stupně ZŠ ( nahlášení žáků do 18.5.2020) bude návrat do školy probíhat níže uvedeným způsobem, s nástupem od 25.5.2020 (pondělí).

Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 25.5.2020.

 Při nástupu do školy je nutné zajistit:

 • Předání originálu  čestného prohlášení, podepsaný zákonným zástupcem (formulář je na webových stránkách školy popř. je možné si vyzvednout ve škole čtvrtek 21.5. a pátek 22.5. dopoledne v době od 8,00 do 12,00 hodin). Pokud toto prohlášení nebude předáno v den nástupu, nebude žák do skupiny zařazen. 
 • V den nástupu do skupiny bude žák poučen o všech pravidlech, která je potřeba v rámci školy dodržovat. Nerespektování těchto pravidel povede k vyloučení žáka ze skupiny. 

Na základě metodiky MŠMT a organizačních možností školy bude provoz školy následující:

 

 • žáci budou rozděleni do 2 skupin: 1., 2. a 3. ročník (učebna I.třídy), 4.,5.ročník (učebna II.třídy),
 • školní budova bude pro žáky otevřena od 7.30 do 12.30 hodin (příchod a odchod žáků dle rozvrhu každé skupiny)
 • doprovodu žáků je zakázán vstup do budovy školy
 • příchod žáků 1. skupiny do budovy školy bude v době od 7.30 do 7.45 hodin,
 • příchod žáků 2. skupiny do budovy školy bude v době od 8.00 do 8.15 hodin
 • žáci musí dodržovat předem dohodnuté časy
 • při převlékání je nutné dodržovat bezpečnou vzdálenost a hygienické předpisy
 • v dopoledních hodinách bude probíhat vzdělávací činnost ve třídách s možností pobytu na zahradě školy, nebo mimo školu v lese jako součást výuky
 • školní docházka skupiny bude probíhat v lavicích po jednom, lavice v rozestupu 2m. V tomto případě není nutné mít roušku, záleží to na uvážení rodičů. Při pohybu ve společných prostorách, či na pokyn vyučujícího je rouška povinná. 
 • žáci si budou nechávat učebnice, sešity a učební pomůcky ve škole
 • po ukončení vyučování (1. - 3.ročník) bude odcházet ve 12,15 hodin až 12,30 hodin
 •               ( 4. a 5. ročník) bude odcházet ve 12,00 hodin až 12,15 hodin
 • škola povede evidenci docházky přihlášených žáků, v případě nepřítomnosti je nutné podat informaci o absenci obvyklým způsobem (telefonicky nebo mailem),

 

Žáci s sebou musí každý den mít:

 • 2 ks roušky (není možné používat roušku s respirátorem)
 • sáček na roušku

 

Ze strany školy bude zajištěno: 

 • desinfekce rukou při vstupu do školy
 • mýdlo a desinfekce na WC, jednorázové ručníky na ruce na WC
 • mýdlo, desinfekce a papírové ručníky ve třídách 
 • každodenní pravidelná desinfekce školních prostor

 


Hledáme asistenta

ZŠ Kosoř okres Praha-západ, příspěvková organizace, hledá asistenta nebo asistentku pedagoga s nástupem od prosince 2019. Hledáme člověka, který je empatický, trpělivý, chápavý, dokáže řešit situace v klidu.

Požadujeme:

 • Pedagogické vzdělání nebo absolvovaný kurz
 • Zájem o práci s dětmi, zkušenosti s PAS

Nabízíme:

 • Práci na celý nebo polovičný úvazek 20 nebo 40 hod. týdně ( při vyučování a družina)
 • Malý kolektiv, příjemné pracovní prostředí

Náplň práce

 • Úzká spolupráce s učiteli, rodiči
 • Podpora žáka (1.tř.) v hodinách, v družině a v tíživých situacích
 • Zapisování úkolů a akcí žákovi do sešitu

Pokud Vás nabídka zaujala, prosíme o zaslání CV v odpovědi na tento inzerát na e-mail andrea.novakova@zskosor.eu.


Provoz školy je od 7,00 hodin. 

Škola je zapojena do projektu " Cesta za efektivním poznáváním v ZŠ Kosoř”financováno z peněz EU a MŠMT Šablony II. Tento projekt běží i v rámci družiny. Na toto pololetí máme naplánované 2 projektové dny ve škole, 2 projektové dny mimo školu. Tyto akce jsou pro žáky školy povinné, doplňují učivo probírané v jednotlivých předmětech. V rámci projektových dnů škola plánuje návštěvy výstav, muzeí a divadelních představení. Na projektové dny mimo školu se přispívá z této dotace, čímž budou sníženy náklady rodičům.


 

„Místo, kde se všichni znají jménem… Učí se hrou a s radostí…ˮ