Zimní škola v přírodě

Více

Jak jsem se ztratil

13. prosince v pátek jsme byli v Praze na divadle v ulici jménem Dlouhá.

Více informací

IQ Port

22. října celá škola vyrazila do IQ Portu

Více informací

Důležité informace

Přehled prázdnin ve školním roce 2020/2021

Zápis do první třídy

Prvnáčci se mohou přihlásit zde.
 

Zájmové kroužky

Chtělo by Vaše dítě navštěvovat některý z našich kroužků? Podívejte se, jaké nabízíme.

Akce školy 2020/2021

Zajímá Vás, co naší školu v letošním školním roce čeká? Podívejte se na akce pro tento rok.

Dokumenty

Důležité dokumenty naleznete v sekci "Naše škola" - "Dokumenty".

Aktuality

Pro rodiče Prvňáčků, zápis do 1. třídy

dle opatření MŠMT v souvislosti s mimořádnými opatřeními Vám sděluji, že tento rok zápis k povinné školní docházce proběhne v termínech od 1. dubna do 30. dubna 2021. 

Zápis se uskuteční zatím bez osobní přítomností dětí ve škole.  V případě prezenční formy zápisu do 1. třídy pro školní rok 2021/2022 proběhne ve dnech 29. a 30. dubna 2021 od 15,00 hod. do 18,00 hod. v budově školy. Zákonní zástupci vyplní  přihlášku k přijetí dítěte a zašlou elektronickou poštou (e-mailem), poštou nebo hodí do schránky školy. Poté jim bude zaslán školním informačním systémem kód o registraci a Žádost o přijetí dítěte. 
Školská poradenská zařízení vydávající potvrzení o odkladu školní docházky fungují bez omezení.
(Přihlášku si uložte na PC, vyplňte a odešlete na e-mail andrea.novakova@zskosor.eu)
Po ukončení mimořádných opatření uspořádáme setkání se zapsanými dětmi.

 


 

Vážení rodiče,

před 10 dny jsme spustili výzvu "Vraťme všechny žáky do málotřídních škol". Za tuto dobu se výzva setkala s ohromnou podporou, zapojilo se do ní 660 škol.  V tomto týdnu by měla být naše výzva projednána i na půdě poslanecké sněmovny. My pevně věříme, že se co nejdříve uvidíme ve škole.

O malotřídní výzvě najdete více na https://www.malotridky.org

S pozdravem

Andrea Nováková


Jak bude probíhat distanční výuka u nás ve škole:

Povinnosti žáků při distanční výuce: 

  • Žáci jsou povinni vzdělávat se distančním způsobem 
  • Žák má povinnost reagovat na výzvu vyučujícího v rámci distančního vyučování. Pokud má žák při výuce technické komplikace (mikrofon, kamera, slabý signál), informuje vyučujícího učitele prostřednictvím chatu, telefonu, sms zprávy aj. Žák, který nereaguje na výzvy učitele, bude považován za nepřítomného. 
  • Nepřipojení se k on-line přenosu je považováno za absenci. 
  • Žák má povinnost řádně vypracovávat a odevzdávat zadané úkoly v stanoveném termínu. 

Povinnosti zákonných zástupců při distanční výuce: 

  • Zákonní zástupci žáka mají povinnost doložit důvody nepřítomnosti žáka i při distančním vzdělávání. 
  • Zákonní zástupci mají povinnost vytvořit svému dítěti adekvátní podmínky pro práci, případně se ujistit, že dítě zadané práci rozumí a ví, co je jeho úkolem. 

Práva zákonných zástupců: 

  • Zákonní zástupci jsou při distančním vzdělávání informováni průběžně prostřednictvím Google G Suite, popřípadě e-mailem nebo telefonicky. Žáci mají založené účty v Google, sledují Kalendář Google ve kterém jsou odkazy na on-line připojení, dostávají úkoly od učitelů každý den do aplikace Google Classroom.   

Hodnocení výsledků vzdělávání: 

  • Žák dostává v přiměřeném čase přehlednou a srozumitelnou zpětnou vazbu ve formě slovního hodnocení či známkování. 


 

„Místo, kde se všichni znají jménem… Učí se hrou a s radostí…ˮ