Zimní škola v přírodě

Více

Jak jsem se ztratil

13. prosince v pátek jsme byli v Praze na divadle v ulici jménem Dlouhá.

Více informací

IQ Port

22. října celá škola vyrazila do IQ Portu

Více informací

Důležité informace

Přehled prázdnin ve školním roce 2020/2021

Zápis do první třídy

Prvnáčci se mohou přihlásit zde.
 

Zájmové kroužky

Chtělo by Vaše dítě navštěvovat některý z našich kroužků? Podívejte se, jaké nabízíme.

Akce školy 2020/2021

Zajímá Vás, co naší školu v letošním školním roce čeká? Podívejte se na akce pro tento rok.

Dokumenty

Důležité dokumenty naleznete v sekci "Naše škola" - "Dokumenty".

Aktuality

 
 
Na základě metodiky MŠMT a organizačních možností školy bude provoz školy následující:
• žáci budou rozděleni do 3 skupin:
• 1. skupina - 1., 2. ročník (učebna I.třídy),
• 2. skupina - 3.,5.ročník (učebna II.třídy),
• 3. skupina - 4. ročník (studovna)
 
• školní budova bude pro žáky otevřena od 7.00 do 16,00 hodin 
• doprovodu žáků je zakázán vstup do budovy školy
• při převlékání je nutné dodržovat bezpečnou vzdálenost a hygienické předpisy
• v dopoledních hodinách bude probíhat vzdělávací činnost s možností pobytu na zahradě školy, nebo předem domluvený pobyt venku mimo školu v lese jako součást výuky
• na obědy budou chodit žáci v předem domluvených skupinách
Od 3.5.2021 je škole uložena povinnost testovat žáky 1x týdně Ag testy (žáci dostanou ve škole) nebo RT-PCR testy 1x týdně ( zajistí rodič v testovacím centru)
Testování žáků se bude provádět bezprostředně po příchodu do školy před první vyučovací hodinou Ag testem společně v jednotlivých skupinách. Žáci dostanou veškeré pokyny k samoodběru. V délce 15-ti minut budou testy vyhodnoceny. V případě pozitivního výsledku testu zákonný zástupce bude informován o výsledku a žák odchází v doprovodu rodičů  ze školy s potvrzením o pozitivním testu. V tomto případě s potvrzením žák musí na kontrolní RT- PCR test. Je důležité dodržet čas příchodů žáků vzhledem k bezproblémovému chodu školy. Není v našich silách testovat jednotlivě žáky a zajistit bezpečí ostatních žáků.
• ve dnech povinného testování ( pondělí) je příchod žáků:
• 1. skupiny do budovy školy v době od 7.00 do 7.20 hodin,
• 2. skupiny do budovy školy v době od 7.25 do 7,30 hodin,
• 3. skupiny do budovy školy v době od 7.35 do 7,40 hodin
 
Vše ohledně testování můžete najít pod odkazem https://testovani.edu.cz/
 
Žáci s sebou musí každý den mít:
• 2 ks chirurgické roušky
• sáček na roušku
Ze strany školy bude zajištěno: 
• dezinfekce rukou při vstupu do školy
• mýdlo a dezinfekce na WC, jednorázové ručníky na ruce na WC
• mýdlo, dezinfekce a papírové ručníky ve třídách
• každodenní pravidelná dezinfekce prostoru

 

 


Jak bude probíhat distanční výuka u nás ve škole:

Povinnosti žáků při distanční výuce: 

  • Žáci jsou povinni vzdělávat se distančním způsobem 
  • Žák má povinnost reagovat na výzvu vyučujícího v rámci distančního vyučování. Pokud má žák při výuce technické komplikace (mikrofon, kamera, slabý signál), informuje vyučujícího učitele prostřednictvím chatu, telefonu, sms zprávy aj. Žák, který nereaguje na výzvy učitele, bude považován za nepřítomného. 
  • Nepřipojení se k on-line přenosu je považováno za absenci. 
  • Žák má povinnost řádně vypracovávat a odevzdávat zadané úkoly v stanoveném termínu. 

Povinnosti zákonných zástupců při distanční výuce: 

  • Zákonní zástupci žáka mají povinnost doložit důvody nepřítomnosti žáka i při distančním vzdělávání. 
  • Zákonní zástupci mají povinnost vytvořit svému dítěti adekvátní podmínky pro práci, případně se ujistit, že dítě zadané práci rozumí a ví, co je jeho úkolem. 

Práva zákonných zástupců: 

  • Zákonní zástupci jsou při distančním vzdělávání informováni průběžně prostřednictvím Google G Suite, popřípadě e-mailem nebo telefonicky. Žáci mají založené účty v Google, sledují Kalendář Google ve kterém jsou odkazy na on-line připojení, dostávají úkoly od učitelů každý den do aplikace Google Classroom.   

Hodnocení výsledků vzdělávání: 

  • Žák dostává v přiměřeném čase přehlednou a srozumitelnou zpětnou vazbu ve formě slovního hodnocení či známkování. 


 

„Místo, kde se všichni znají jménem… Učí se hrou a s radostí…ˮ