Zimní škola v přírodě

Více

Jak jsem se ztratil

13. prosince v pátek jsme byli v Praze na divadle v ulici jménem Dlouhá.

Více informací

IQ Port

22. října celá škola vyrazila do IQ Portu

Více informací

Důležité informace

Přehled prázdnin ve školním roce 2020/2021

Zájmové kroužky

Chtělo by Vaše dítě navštěvovat některý z našich kroužků? Podívejte se, jaké nabízíme.

Akce školy 2020/2021

Zajímá Vás, co naší školu v letošním školním roce čeká? Podívejte se na akce pro tento rok.

Dokumenty

Důležité dokumenty naleznete v sekci "Naše škola" - "Dokumenty".

Aktuality

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že Ministerstvo zdravotnictví vydalo dne 22. února 2021 mimořádné opatření čj. MZDR 15757/2020-44/MIN/KAN (dostupné ZDE), dle něhož s účinností od 25. února 2021 od 00:00 do odvolání platí: 

Všem osobám se zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je

respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 95 % dle příslušných norem (např. FFP2/KN 95), 

zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, 

které brání šíření kapének: 

▪ ve všech vnitřních prostorech staveb (tj. i ve škole nebo školském zařízení), 

▪ na všech ostatních veřejně přístupných místech v zastavěném území obce, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry. 

Do dne 28. února 2021 do 23:59 hod. lze místo výše uvedených ochranných prostředků dýchacích cest používat i jiné ochranné prostředky dýchacích cest, které brání šíření kapének. 

 


 

Vážení rodiče,

před 10 dny jsme spustili výzvu "Vraťme všechny žáky do málotřídních škol". Za tuto dobu se výzva setkala s ohromnou podporou, zapojilo se do ní 660 škol.  V tomto týdnu by měla být naše výzva projednána i na půdě poslanecké sněmovny. My pevně věříme, že se co nejdříve uvidíme ve škole.

O malotřídní výzvě najdete více na https://www.malotridky.org

S pozdravem

Andrea Nováková


Jak bude probíhat distanční výuka u nás ve škole:

Povinnosti žáků při distanční výuce: 

  • Žáci jsou povinni vzdělávat se distančním způsobem 
  • Žák má povinnost reagovat na výzvu vyučujícího v rámci distančního vyučování. Pokud má žák při výuce technické komplikace (mikrofon, kamera, slabý signál), informuje vyučujícího učitele prostřednictvím chatu, telefonu, sms zprávy aj. Žák, který nereaguje na výzvy učitele, bude považován za nepřítomného. 
  • Nepřipojení se k on-line přenosu je považováno za absenci. 
  • Žák má povinnost řádně vypracovávat a odevzdávat zadané úkoly v stanoveném termínu. 

Povinnosti zákonných zástupců při distanční výuce: 

  • Zákonní zástupci žáka mají povinnost doložit důvody nepřítomnosti žáka i při distančním vzdělávání. 
  • Zákonní zástupci mají povinnost vytvořit svému dítěti adekvátní podmínky pro práci, případně se ujistit, že dítě zadané práci rozumí a ví, co je jeho úkolem. 

Práva zákonných zástupců: 

  • Zákonní zástupci jsou při distančním vzdělávání informováni průběžně prostřednictvím Google G Suite, popřípadě e-mailem nebo telefonicky. Žáci mají založené účty v Google, sledují Kalendář Google ve kterém jsou odkazy na on-line připojení, dostávají úkoly od učitelů každý den do aplikace Google Classroom.   

Hodnocení výsledků vzdělávání: 

  • Žák dostává v přiměřeném čase přehlednou a srozumitelnou zpětnou vazbu ve formě slovního hodnocení či známkování. 


 

„Místo, kde se všichni znají jménem… Učí se hrou a s radostí…ˮ