Zájmové kroužky

zájmové kroužky jsou pouze pro žáky naší školy

kroužek ručních prací sestřičky z křesťanské misie v Radotíně každý čtvrtek od 13,00 do 14,00 hodin,

kurz výtvarných technik p. uč. Nováková - každý pátek od 12,00 - 13,00 hodin,

kroužek angličtiny pro 1. a 2. třídu p. uč. Drábková - úterý 13,00 - 13,45 hodin.