Akce školy

Akce školy pro školní rok 2019 / 2020

ZÁŘÍ - Slavnostní zahájení školního roku 2019 / 2020
  - Projektový den ve škole a mimo školu 
  - 3. ročník Koloběhu 20.9.2019
ŘÍJEN - Drakiáda 20.10.2019
  - Projektový den mimo školu 22.10.2019 IQ Port
  - Podzimní tvoření věnců 15.10.2019
LISTOPAD  - Divadlo Gong 8.11. 2019 KUba Kubikula 8.11.2019
PROSINEC - Mikulášská besídka 3.12.2019
  - Zpívání u stromu 1.12.2019 od 17,00 h
  - Vánoční tvoření a trhy 
  - Národní Zemědělské muzeum 5.12.2019
  - Divadlo v Dlouhé 13.12.2019
  - Vánoční besídka 20.12.2019
LEDEN - Zimní škola v přírodě Lučany nad Nisou 25.1. - 30.1.2020
BŘEZEN - zahájení plaveckého výcviku v Radotíně pro 1. a 2. třídu
 DUBEN
 
  - Velikonoční tvoření 
  - Zápis do první třídy 
   
KVĚTEN - Projektový den ve škole a mimo školu
  Vítání občánků 
ČERVEN
  - Dětský den 
 
  - Divadelní vystoupení pro MŠ a veřejnost 
 
  - Jarní škola v přírodě Šumava Hotel Zach 22.6. - 26.6.2020
 
  -
  - Projektový den ve škole a mimo školu 
  - Slavnostní ukončení školního roku, rozloučení s žáky 5. třídy 30.6.2020